Thursday, March 12, 2009

Trauma

Trauma mempunyai definisi secara perubatan dan juga kejiwaan atau emosi. Selama lebih 20 tahun dalam bidang motivasi terfokus kepada analisis personaliti, trauma bagi saya ada kaitannya dengan aspek kemurungan. Secara perubatan, trauma berarti cedera, luka, atau shock fisik yang serius atau parah. Definisi ini sering digabungkan dengan pengubatan trauma yang dipraktikan dalam keadaan kecemasan dan mewakili pandangan terkini. Secara kejiwaan atau emosi, trauma diandaikan sebagai sebuah maksud yang berbeza dan berarti sebuah pengalaman secara emosi yang menyakitkan, distress, dan mengejutkan, di mana biasanya menghasilkan kesan mental dan fisikal yang mendalam.Trauma secara kejiwaan, atau kekerasan emosi, intinya respon normal pada sebuah peristiwa yang ekstrim. di mana ia melibatkan pencitraan memori emosi tentang peristiwa distress yang tersimpan sangat dalam di otak. secara umum, hal ini dipercaya semakin berkaiat secara terus dengan tekanan, semakin besar kemungkinan terjadi kekerasan emosi. Peristiwa amuk di sekolah yang semakin kerap berlaku di Amerika dan German adalah sebagai contoh; murid murid yang melihat temannya tertembak atau terbunuh secara emosi akan terpengaruh daripada murid lain yang tidak melihat ketika peristiwa itu terjadi, tetap mempunyai kemungkinan-kemungkinan, sehingga dengan alasan ini semua anak anak dan orang dewasa yang terlibat kekerasan atau bencana sebenarnya hanya melihatnya melalui media cetak, Oleh itu mereka harus diawasi supaya tidak wujud ap ayang diistilahkan sebagai disstress emosional.

Pernahkan anda melihat orang melukis pokok yang seakan-akan dipulas-pulas. Pokok yang dipulas-pulas menunjukkan pelukisnya berada dalam keadaan stress. Walaupun perkataan stress itu agak subjektif tetapi meletakkan imej yang dipulas-pulas menunjukkan pelukisnya mahu meluahkan perasaan geram. Stress mahupun traumatik yang dialami oleh pelukis tidak semestinya berlaku atau terjadi sepanjang kehidupannya tetapi pernyataan yang paling tepat ialah bila ia pernah berlaku. Barangkali ia berlaku ketika ia sedang melukis, ketika usia remaja atau ketika usia kanak-kanak. Sebenarnya elemen pulas pada imej pokok boleh kelihatan pada bahagian kulit, dahan atau ranting, batang pokok mahupun akarnya.

No comments: